Langvann

Type:

Vann, tjern

Område:

Hurummarka

Moh:

177
Et av tre vann (Røskestadvann, Langvann, Rødvann) som er en del av vanntilførsel til Sødra Cell (ca. 3,5 km langt). Oppdemmet ca. 15 meter. Alle tre vannene er gode fiskevann (ørret og abbor). Det er kort avstand mellom vannene, og de er ypperlig for kanopadling. Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening har tre hytter med mulighet for leie, en ved Langvann og to ved Rødvann.

Samarbeidspartnere