Rødvann

Type:

Vann, tjern

Område:

Hurummarka

Moh:

195
Vanntilførsel til Sødra Cell. Oppdemmet ca. 10 meter. Meget godt ørretvann. Området i åsen vest for vannet er et av naturvernområdene i Hurum, blant annet på grunn av store forekomster av barlind. Området strekker seg mot Stikkvannskollen. Ca. 1 km nord for vannet ligger rester av en milorgcelle fra 2. vedenskrig.
Tossensetra ved Rødvann

Foto: Lars Røttervold, 28.01.2012

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Røskestadvannet - Langvann - Rødvann 5,4 km Skogsbilvei/turvei Hurummarka

Røskestadvannet - Langvann - Rødvann

Lengde

5,4 km

Område

Hurummarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Samarbeidspartnere