Rødvann

Type:

Vann, tjern

Område:

Hurummarka

Moh:

195
Vanntilførsel til Sødra Cell. Oppdemmet ca. 10 meter. Meget godt ørretvann. Området i åsen vest for vannet er et av naturvernområdene i Hurum, blant annet på grunn av store forekomster av barlind. Området strekker seg mot Stikkvannskollen. Ca. 1 km nord for vannet ligger rester av en milorgcelle fra 2. vedenskrig.
Tossensetra

Foto: Lars Røttervold, 28.01.2012

Samarbeidspartnere