Jaren - Svera

Rutenr:

306

Lengde:

8,1 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Offentlig vei
Ruta starter ved Jaren stasjon og vi sykler Jarenvegen mot "Hadeland Kornsilo" over jernbanebrua. Vi fortsetter rett fram, forbi bakeriet, opp bakken, gjennom kulverten under riksveg 4, og tar til høgre på gang- og sykkelveg.

Snart får vi ei rundkjøring på høgre siden, og etter å ha passert den, tar vi til venstre opp Haugsbakkvegen. Vi sykler oppover og får "AnnaLy" på venstre side - følger Haugsbakkvegen rett fram, oppover, gjennom villabebyggelse. Så passerer vi vegen til Jaren skole og fortsetter Haugsbakkvegen opp til Risbakkvegen som vi følger videre.

Vi kommer til et to etasjes hus tett inntil vegen (venstre side). Her var det butikk for noen år sida. Nytt vegkryss, rett fram, skiltet Lia, vi følger Risbakkvegen videre forbi krysset Nysætervegen og passerer ei ferist. Vegen svinger seg videre oppover i Hadelandsåsene. Fin utsikt. Vi kommer opp til Lia med noen hus og gårder. Her er det bom og grusvegen overtar. Vi er nå i Gran Allmenning.

Vegen fortsetter oppover til Høgda, en liten parkeringsplass.
Her går det blåmerket sti sørover, opp til Rånåsen (Hvalebykampen) 771 m.o.h. og nordøstover til Sverasæter, Lushaughytta og Lygna. Skiløypa fra Sverahytta til Jaren Skole passerer også her.

Vi sykler videre langs Hemesæterhaugen til Sverahytta. Her går det veg sørover til Ullvildsdalen (rute 308). Vi fortsetter rett fram til vegkrysset øst for Svera. Nå kan vi velge veg østover til Malsjøen og Risbakken (rute 307) eller ta rute 304Badstuvegen, ned til krysset ved elva Skjerva.
Høst ved Svera

Foto: Else Randi Kvåle , 08.09.1994

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Gran - Jaren 5,4 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Jaren - Jølsen 8,1 km Hadelandsåsene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Badstuvegen (Skjerva) - Svera 5 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei
Svera - Risbakken 4,4 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei

Gran - Jaren

Lengde

5,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Jaren - Jølsen

Lengde

8,1 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Badstuvegen (Skjerva) - Svera

Lengde

5 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Svera - Risbakken

Lengde

4,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Jaren 207 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Svera 628 Vann, tjern Hadelandsåsene

Jaren

Moh

207 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Svera

Moh

628 m

Type

Vann, tjern

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere