Vestby

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Follomarka

Moh:

59
Vestby er den sydligste av kommunene i Follo. Vestby er også navnet på stasjonsstedet og tettstedet der kommuneadministrasjonen holder til. Ved inngangen til 2017 hadde Vestby kommune 17 188 innbyggere.

Vestby byr på varierte bomiljøer, flotte rekreasjons- og friluftsområder, allsidige handels- og næringsområder, og nær tilknyting til landets viktigste hovedferdselsårer - E6, jernbane, fjord og flyplass. Kommunen har vel 20 km strandsone langs Oslofjorden. Her finner du en spennende og godt merket kyststi (ferdig sommer 2012), et 3 km langt friområde fra Emmerstad til Krogstrand med svaberg og spennende fjære. Tilrettelagte badeplasser finner du i Hvisten, Emmerstad, Kroksttand, Hulvika, Kjøvangen, Son og Store Brevik.

Skal du på skitur, er det 10 minutters gangavstand fra Vestby stasjon til Vestby skole. Til Vanntårnet eller til Pepperstad/Risil kan du ta buss som korrespondere med tog.

Det er også gode muligheter for sykling i kommunen.
Løypa Ås - Vestby

Foto: Olav Harlem, 23.03.2006

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Rundløype på Kromjordet 2 km 09.01.2022 Scooter

Rundløype på Kromjordet

Lengde

2 km

Sist preparert

09.01.2022

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Vestby skole 83 Innfallsport (parkering) Follomarka
Vestby vanntårn 100 Innfallsport (parkering) Follomarka
Nordre Ålerud 66 Gårdsbruk Follomarka

Vestby skole

Moh

83 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Follomarka

Gå til sted

Vestby vanntårn

Moh

100 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Follomarka

Gå til sted

Nordre Ålerud

Moh

66 m

Type

Gårdsbruk

Område

Follomarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere