På befaring: Eirik Harstad og Hege Sheriff besøker opptil 70 steder i jakten på nye kjentmannsposter.

På ville veier

Har du lyst til å bli bedre kjent i Marka? Da er kjentmannsmerket tingen for deg.

Tekst: Trine Rom Giving Foto: Christian Haukeli

Publisert 26.05.2023

Firbente Perle fryser litt. Det er en frisk høstmorgen. Parkeringsplassen i Bjønndalen er tom – bortsett fra Skiforeningens Eirik Harstad og Hege Sheriff, som stikker hodene sammen over kartet.  

Kjentmannsmerket

  • Turguide som tar leder deg til 50 spennende steder i Marka
  • Gir inspirasjon til varierte turer sommer og vinter.
  • Hver post er beskrevet med en tekst, historiske og nyere bilder og kart.
  • Postene dekker alle marker rundt Oslo.
  • Les mer om Kjentmannsmerket her.

En ruin et sted oppe i Lillomarka er målet. Et kulturminne; snakker vi en av Markas første fritidsboliger?

Kart, kompass, gps, kamera, Skiforeningen-sekken, tavlen som skal markere kjentmannsposten. Check. Befaringen kan starte.

Kjentmannspostene hjelper deg å finne bortgjemte perler i Marka. Steder med en spennende historie, som de fleste bare går rett fordi.  

Hege og Eirik besøker gjerne 60 og 70 steder i jakten på de beste postene. Det skal plottes, fotograferes og vurderes. De skal være vanskelige, men mulige å finne.

Ny post: Her står en av postene i Kjentmannshåndboken 2022-2024. 

I september i fjor lanserte vi kjentmannsmerket 2022-2024 med 50 nye poster på spennende steder i markaområdene rundt Oslo. Ruinen i Lillomarka er én av dem. 

Gjett hvor! Dette er en av postene i Kjentmannshåndboken. Her fra befaringen i 2021.

Samarbeidspartnere