Grymyr - Grindvoll

Rute nr: 965
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 11.0 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne sykkelruta er Grymyr - nærmere bestemt krysset mellom Fjordlinna og Kverndalslinna. Vi sykler sørover Fjordlinna, forbi villaer og jorder, og etter en knapp kilometer fortsetter rute 961 langs Fjordlinna til Sløvika og Jevnaker. Her tar vi til venstre, østover Klæstadvegen.

Vi kommer opp til Klæstad, og tar til høgre på Falangvegen, videre til Grindastua og så sydover forbi Kittelsrudtoppen til garden Kittelsrud. Her i området går det skiløyper vinterstid.

I vegkrysset like etter garden sykler vi rett fram, opp til Heier og Velo (Heierkleiva). Videre går turen sydover til vegen svinger østover (Sognsvegen), og kommer ned til Elvebråtan. Her tar vi til venstre i Grindvollinna, og sykler østover på øversida av Sverigetjern.

Kort tid deretter er vi ved garden Vestern. Her går rute 967 til venstre (Korsrudlinna) mot Granlund. Men vi sykler rett fram, ned en bakke og fram til krysset mellom Grindvollgata og Grindvollinna på Grindvoll.

På høgre side går vegen inn til boligområdet på Grindvoll, der også Grindvoll stasjon ligger. Grindvollinna fortsetter østover, og rute 966 kan følges til Kalvsjøtjernet.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Grymyr