Oppslagstavle

Uteservering ved Rustadsaga

Rustadsaga har åpent i dag mellom 1000 og 1600.

Ingen nye meldinger.

  • Bestyrere/hytteverter: Sissel Ullevålseter og Pål Pettersen
  • E-post: sissel@rustadsaga.no
  • Telefon: 22 28 63 80
  • Servering
  • Egen hjemmeside

Oversiktskart - Rustadsaga

Beskrivelse

Rustadsaga er en velkjent innfallsport til Østmarka. Serveringsted har det vært her i mange år, først i den gamle Sagstua som ligger i svingen nedenfor det vi i dag kjenner som serveringstedet Rustadsaga. Opprinnelig het sportstua Saghøy, bygget i 1916 av Aker kommune. Senere har det blitt flere ombygginger og påbygginger.

Som navnet tilsier har det vært sagbuk her. I elva mellom Nøklevann og Skraperudtjern var det allerede i 1655 "en meget ringe Bekkesaug", det var også mølle med mel- og grynkvern her. Den gamle vanndrevne saga var i drift fram til 1919, da ble en ny sag tatt i bruk, drevet av en lokomobil. I 1937 ble det lagt kraftlinje fram til Rustadsaga og saga ble bygd om for elektrisk drift, den ble nedlagt i 1954.Edit

Bilder

Åpningstider

Vår 2019 2

Gjelder fra 18.05.2019 til 29.05.2019, sist oppdatert 09.04.2019 10:20

Dag Tid
Tirsdag 10.00 - 15.00
Onsdag 10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 15.00
Fredag 10.00 - 15.00
Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Kristi Himmelfartsdag 2019

Gjelder fra 30.05.2019 til 30.05.2019, sist oppdatert 09.04.2019 13:48

Dag Tid
Torsdag 10.00 - 16.00

Vår 2019 3

Gjelder fra 31.05.2019 til 07.06.2019, sist oppdatert 09.04.2019 13:51

Dag Tid
Tirsdag 10.00 - 15.00
Onsdag 10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 15.00
Fredag 10.00 - 15.00
Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Pinse 2019

Gjelder fra 08.06.2019 til 10.06.2019, sist oppdatert 09.04.2019 13:54

Dag Tid
Mandag 11.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Ved overlappende åpningstider gjelder den tabellen med lengst gyldighet.

Løyper, ruter og turer tilknyttet Rustadsaga