Gjøvik, Toten og Land

Område nr

13

Kategori

Avgrensning

Nordlig grense for området går nord for Gjøvik ved Vingromvegen, slik at området dekker Biri og Snertingdal også. I øst grenser området til Mjøsa og i vest til Randsfjorden. Det vil si at kommunene Søndre og dels Nordre Land er en del av området. Dette gjør området til et av de geografisk største i Markadatabasen. Sydlig grense for området går langs kommunegrensen til Gran, Hurdal og Østre Toten. Østre Toten omfattes i Markadatabasen av området Totenåsen.

Turkart med løyper og preppestatus på mobil - last ned Skiforeningens app iMarka

Oversiktskart

Siste 20 bilder

Beskrivelse

Området er svært stort og har en del større og mindre tettsteder med lokale nærområder som befolkningsgruppene her gjerne benytter. F.eks. Gjøvik i nord med Gjøvikmarka, Biri, Snertingdal, Hov i Land i vest samt Raufoss, Reinsvoll, Bruflat, Eina m.fl. i øst. Rv4 går gjennom noen av disse tettstedene og deler dermed opp området på en naturlig måte.

Området har mye å by på og ikke minst mye flott kulturlandskap som glir vakkert over i skogsterreng. Gjøvik-Oslo-skiløypa går nesten rett nord-syd fra Hunndalen via Skumsjøen, Rørmyra, Solvoll/Eidstugua, Glåmhaugen, Sønstebygrenda og så over i Hadelandsåsene.

De nordlige delene av området ligger over 750 meter over havet og har tidlig og lenge skiføre. Her finner vi også nordlige grense for Markadatabasen - Fjellmyra - på grensen mellom Gjøvik og Lillehammer.

Løypepreparering

Ansvarlig:

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Gjøvik, Toten og Land i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Gjøvik, Toten og Land steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Gjøvik, Toten og Land stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte stemplingssteder til Distansemerket i Gjøvik, Toten og Land stemplingssteder til Distansemerket i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Gjøvik, Toten og Land sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Gjøvik, Toten og Land alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).
Siste føremelding for Gjøvik, Toten og Land siste føremelding for Gjøvik, Toten og Land og vist på topografisk kart (Geodata)
Printvennlig versjon Tips en du kjenner om dette området ©
Send et tips fra Skiforeningens nettsted