Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia

Løype nr: 1213
Lengde: 4.6 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Sist preparert: 18.04.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa er et landfast alternativ til Løvlia fra Gagnumseter, selv om den er noe lengre enn løype 1212 over Nibbitjern.

Løypa, som til å begynne med er felles med løype 1212, starter ved løypekrysset på nordøstsiden av Nordre Heggelivann, rett nedenfor Gagnumseter. Du går først over broen mellom dette vannet og Skamræk.

Så skilles løypene, og du fortsetter rett frem i løypedelet og tar fatt på stigningene på vestsiden av Gråbergtjern og opp til løypekrysset ved Stubdalsflaka. Dette området ligger ca. 600 moh., og er blant de vakreste på Krokskogen.

Du skal til venstre i dette krysset. De to andre løypene som går ut herfra, går til henholdsvis Skamræk via Atjern (løype 69) og Ringkollen via Vassendvika (løype 228). Nå kan du nyte terrenget sørover mot Løvlia, der du går i flatt terreng over myrdragene på Lauvliflaka.

Fra Løvlia sprer løypenettet seg videre i flere retninger. Løype 335 går mot ned mot Kampevaddammen og By i Lommedalen mens Grenaderløypa går vestover mot Fjellseterbommen (løype 185). Til Ringkollen kan du komme ved å ta løype 227 via Damtjern. Løypene til Gyrihaugen er også flotte hvis det er bra snøforhold (løype 468 under kraftlinjen og løype 467 via Huken seter).Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
365 Heggelirunden Løvlia Løvlia 11.2
98 Skansebakken Løvlia tur-retur Skansebakken Skansebakken 34.5