Steinbrukollen

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Vestmarka

Moh:

256
Fra stien sørover fra Haukelia til Skonnerudkleiva og Rundtomåsen tar en liten opparbeidet vei av mot vest rett etter at bekken fra Simensløkka er passert. Den fører til trigpunktet Haukelia syd helt ute på stupkanten, merket 256 på kartet Oslo Vestmark. Den går gjennom tett granskog, og på nordsiden av den er det en ganske tydelig liten hustuft. Syd for denne og litt høyere i terrenget ligger det spor etter to hustufter til. Det ligger også rydningsrøyser inne i granskogen.

Dette er restene av plassen Steinbrukollen som er nevnt på kart fra 1825 og 1890. Lite er kjent om selve plassen. Navnet går ikke igjen i folketellingene fra denne tiden.
Hvor mose og lav gror
Foto: Odd Tore Saugerud , 12.10.2011

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Haukelia 250 Generelt stedsnavn Vestmarka

Haukelia

Moh

250 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Vestmarka

Gå til sted

Affiliates