Enger

Type:

Innfallsport

Område:

Vestmarka

Moh:

135

Østre Enger gård ligger i Sylling (Lier kommune) ved riksvei 285, rett syd for Holsfjorden. Herfra går det skogsbilvei (bom) nordøstover og ganske bratt opp i Vestmarka i retning Asdøltjern. Dit er det drøyt 4 km.

Like ved finner vi St. Hallvards kloster. Det ble bygget som sommervilla til den katolske biskopen Johannes Olav Fallize i 1905. I 1912 ble det bygget et kapell tilknyttet klosteret. Franciskus-søstrene overtok i 1923 hele eiendommen og den ble innviet som novisiat. Novisiatet ble nedlagt i 1957 og flyttet til Bergen. I dag eies klosteret av kunstnerparet Ragnar Hauge og Kristin Gravdal. (Kilde: www.lier.kommune.no)

Ettermiddagslys ved Østre Enger gård
Foto: Erik Unneberg, 30.09.2009

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Asdøljuvet 210 Generelt stedsnavn Vestmarka
Asdøltjern 266 Vann, tjern Vestmarka
Askenbergsetra 305 Nedlagt plass, seter, koie Vestmarka

Asdøljuvet

Moh

210 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Vestmarka

Gå til sted

Asdøltjern

Moh

266 m

Type

Vann, tjern

Område

Vestmarka

Gå til sted

Askenbergsetra

Moh

305 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Vestmarka

Gå til sted

Affiliates