Sandbakken

Opening hours:

Today, 29. May
Closed
Tomorrow, 30. May
Closed
Friday 31. May
11:00 - 16:00
Saturday 01. June
11:00 - 16:00
Sunday 02. June
11:00 - 16:00
Monday 03. June
Closed
Tuesday 04. June
Closed

Vår 2024: 01.03.24 - 30.06.24

Monday
Closed
Tuesday
Closed
Wednesday
Closed
Thursday
Closed
Friday
11:00 - 16:00
Saturday
11:00 - 16:00
Sunday
11:00 - 16:00

Bestyrere/hytteverter:

Gunn og Sebastien Oftedal Barrault

Adresse:

Sandbakken Sportsstue AS, Enebakkveien 870, 1404 Siggerud

E-post:

info@sandbakken-sportsstue.no

Telefon:

974 88 474 / 482 01 996

Servering:

Ja

Overnatting:

Nei
Egen hjemmeside
Tirsdagsturer / seniorturer: Vel fremme ...

Foto: Per Sørhaug, 19.04.2005

Om Sandbakken

Helt opp til 60-tallet ble det drevet småbruk på Sandbakken. Tuftene til en låve kan fortsatt sees vest for huset. Gamle bilder viser store arealer med dyrket mark mellom Sandbakken og Tømmerhol, plassen sørøst for Sandbakken som nå knapt nok er synlig i den tette skogen.

Stedet skal ha blitt ryddet allerede på 1700-tallet, og var husmannsplass under gården Hellekindset (nå Lille Stensrud) og Hanåa. Sandbakken ble senere selvstendig småbruk og drevet av Wilhelm Holmen fra 1865 til grosserer Johannes Schønnsby overtok i 1917. Han forpaktet bort jorda til Abel Corelius Andresen.

Oslo kommune kjøpte stedet i 1956 og bygde på serveringsfløyen. Den nye, moderne sportsstua ble åpnet i 1959, samtidig som drabantbyene i Oslo øst ble bygget ut og turinteressen var på topp hos Oslofolket. På slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet ble også serveringsstedene Rustadsaga, Vangen og Mariholtet bygget eller utvidet. Sandbakken hadde dusjanlegg i kjelleren, og tanken var at de urbane familiene først skulle ta den obligatoriske søndagsturen, så en tur i dusjen for til slutt å innta søndagsmiddagen på markastua.

Affiliates