Om Skiforeningen / Styrer, råd og komiteer

Styrer, råd og komiteer

Disse jobber i styrer og råd i Skiforeningen.

Generalforsamling 7. mai 2024

Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må meldes inn før 1. mars. Årets generalforsamling er 7. mai 2024 kl. 18 i Auditoriet i Skimuseet.
post@skiforeningen.no

Styret

Styremedlemmer deltar på frivillig basis. Alle har definerte ansvarsområder knyttet til Skiforeningens kjerneoppgaver.

Bodil Kristine Høstmælingen (leder)
Elisabeth Longva Berger
Jan Grønbech
Ingrid Haukvik-Jensen
Christian Lunde
Christian Stabell Eriksen
Pål Schwartz Samuelsen
Ingunn Rakstang Eck
Line Ravlo-Losvik
Lars Gurandsrud (ansattes representant, valgt av og blant disse)

Rådet

Rådet er rådgivende til styret, spesielt i økonomiske saker av betydning. Rådet gjennomfører normalt to møter i året. Skiforeningens æresmedlemmer har møte- og talerett i Rådet.

Bente Lier (leder)
Ragnhild Amlie
Per Bergerud
Kristin Bjella
Erik Bruun
Olav Fjell
Jon Hindar
Vigdis Jynge
Carl O. Løvenskiold
Stian Berger Røsland
Henrik H. Langeland.

Markakomiteen

Erik Bruun (leder)
Anne Cappelen
Vigdis Jynge
Elisabeth Longva Berger
Morten Biong Nilsen
Jan Grønbech
Eivind Landmark Tandrevold
Brit Lisa Skjelkvåle
Anders Treekrem
Eldbjørg Moxnes
Fra administrasjonen: Espen Jonhaugen og Kristine Grønlund

Komité for økonomi og finans

Bjørn Henrik Rasmussen (leder)
Bodil Kristine Høstmælingen
Christian Stabell Eriksen
Fra administrasjonen: Håvard S. Abrahamsen, Lene Wik Alfredsen, Espen Jonhaugen

Stue- og eiendomskomiteen

Steinar Eidaker (leder)
Christian Stabell Eriksen
Knut Halvor Hansen
Line Ravlo-Losvik
Bjørn Henrik Rasmussen
Geir Skari.
Fra administrasjonen: Espen Jonhaugen, Klaus Kromann, Lars Gurandsrud

Komité for digital utvikling og strategi

Jan Grønbech
Fra administrasjonen: Lasse Strand

Innstillende komité for Holmenkollmedaljen og Skiforeninges legat for lovende skiutøvere

Ingrid Haukvik-Jensen (leder)
Guri Knotten
Brit Baldishol
Åshild Høva Sporsheim
Kristian Hammer
Eirik Brandsdal
Ingunn Rakstang Eck

Komite for kultur og turist

Christian Lunde (leder)
Ingunn Rakstang Eck 

Komite for juridiske saker

Ragnhild Amlie (leder)
Bodil Kristine Høstmælingen 

Styringsgruppen for Skimuseet 100 år

Christian Lunde
Pål Schwartz Samuelsen

Valgkomiteen

Etter loven suppleres valgkomiteen av 1 styrevalgt (velges på neste styremøte) og 1 rådsvalgt medlem

Ole Anker-Rasch
Bente Flygind
Sigurd Bakke Amundsen
Styrets representant: Elisabeth Longa Berger
Rådets representant i valgkomiteen: Stian Berger Røsland

Skiforeningens revisor

Bjørn Prestegard, Deloitte

Dette er Skiforeningen

  • Generalforsamlingen er Skiforeningens øverste organ og velger Skiforeningens styre
  • Protokoll fra siste generalforsamling finner du her.
  • Styret leder foreningens drift og iverksetter generalforsamlingens vedtak
  • Skiforeningens generalsekretær ansettes av styret
  • Rådet velges av generalforsamlingen 

 

Hyllet: Skiforeningens styreleder Bodil Høstmælingen og H.K.H kronprins Haakon, da kronprisen hyllet Skiforeningens mange frivillige vinteren 2023. Bak Skiforeningens generalsekretær Håvard S. Abrahamsen. Foto: Tuva Skare

Affiliates