Til minne og heder

I 2014 omkom løypebas Svein Gulbrandsen i en ulykke på jobb for Skiforeningen. Nå hedres han med et minnesmerke på Ringkollen.

Tekst: Trine Rom Giving Foto: Jon Ivar Søhus

Published 4/7/2022

Verket Innsikt, som står på Utsikten og ble avduket onsdag 6. april, er også en heder til alle løypebaser som tilrettelegger for de gode skiopplevelsene i Marka.

Glødende engasjement

– Svein var en svært populær og dyktig løypebas. Han var blant de første løypebasene som ble ansatt i Skiforeningen allerede på 1970-tallet, og bidro til utviklingen av løypefaget, sier løypesjef i Skiforeningen, Hege Blichfeldt Sheriff. 

Da Svein Gulbrandsen begynte i Skiforeningen, jobbet løypebasene som en innsatsstyrke med utgangspunkt fra Frognerseteren og kjørte ut i alle himmelretninger. Det var en lite hensiktsmessig måte å jobbe på, og løypebasene fikk etter hvert ansvaret for hver sine områder. Gulbrandsen fikk området fra Ringkollen. 

– Her utviklet han både løypene og løypekjøringen. Han var glødende engasjert og hele tiden på jakt etter å forbedre tilbudet til skiløperne, forteller Sheriff. 

Minnesmerket Innsikt står på det som opprinnelig var et lite kjent sted, ved Borgerseter-utsikten.

– Da Svein fikk området på Ringkollen, oppdaget han denne utsikten og kjørte ofte hit når han hadde pause. Etterhvert etablerte han en løype hit og en gapahuk ble senere reist på initiativ fra lokalutvalget. Svein og samboeren Turid var de første som overnattet her, sier Sheriff.

gruppe mennesker

Minnes Svein Gulbrandsen: Per Gulbrandsen (løypebas i Skiforeningen), Turid Guttormsen (Sveins samboer), Hege Blichfeldt Sheriff (løypesjef i Skiforeningen), Unn Teslo (leder av LU Ringerike), Per Inge Bjørlo (kunstner)  og Anne Cathrine Frøstrup (forslagsstiller). Foto: Børre Næss

Skiforeningens lokalutvalg for Ringerike, Hole og Jevnaker har ledet arbeidet, etter initiativ fra Anne Cathrine Frøstrup. Skulpturen er laget av kunstner Per Inge Bjørlo. 

– Legg turen utom utsikten, la ryggen hvile mot marmorplaten og nyt utsikten, oppfordrer lokalutvalgsleder Unn Teslo.

Turid Guttormsen, Svein Gulbrandsens samboer, foretok avdukingen. SpareBankstiftelsen Ringerike har fullfinansiert verket.

– Vi retter også en takk til grunneier Ole Mikael Frøislie, sier Teslo.

mann på snøskuter

Løypebas på Ringkollen i en årrekke: Svein Gulbrandsen. Foto: Bente Flygind

Affiliates