Slik blir Markas nyeste overnattings­perle  

Skissene er klare. Markabrukere kan se frem til et unikt tilbud ved Mylla, når Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn utvikler flere overnattingsteder på samme gårdstun.

Tekst: Trine Rom Giving/ill.: Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter

Published 7/4/2023

Historiske Trantjern gård like ved Mylla, er et yndet mål for turer hele året. Nå har Sparebankstiftelsen DNB gitt ytterligere 4,5 millioner kroner til videreutviklingen av stedet.

– Vi er så glade for å kunne vise frem de første skissene av nye Trantjern gård. De sier mye om hvordan dette flotte stedet skal bli for turfolk av alle slag og med ulike behov i fremtiden, sier prosjektlederne Lars Gurandsrud i Skiforeningen og Thomas With i DNT Oslo og Omegn.

Ett sted, to konsepter

Skissene viser den eksisterende bygningen til venstre i ny drakt og en renovert låve. Her skal Skiforeningen ha dagservering og betjent overnatting. Stedet skal driftes etter den modellen man finner på de andre markastuene Skiforeningen har.  

Til høyre ser vi DNT Oslo og Omegns hytter, trukket litt ut fra selve tunet, men allikevel i god kontakt. Hyttene blir som andre DNT markahytter godt utstyrt for selvhushold. Hver hytte får 10 sengeplasser og alt man trenger. Den ene hytta skal utstyres med rom for hundeiere, og er tilrettelagt for rullestolbrukere. 

Trantjern gård kompletterer nettverket av små og store betjente og ubetjente hytter som Skiforeningen og DNT OO allerede har.

Her finner du Trantjern gård.

Fakta

  • Trantjern gård ligger nord i Nordmarka
  • Har vært serveringssted siden tidlig på 1900-tallet
  • Sparebankstiftelsen DNB kjøpte gården høsten 2020
  • Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn skal utvikle og drifte stedet  
  • Målet er å ønske de første gjestene velkommen i skisesongen 25/26

Nye Trantjern gård: Skiforeningen skal ha dagservering og betjent overnatting i bygningene til venstre. Til høyre ser vi DNT Oslo og Omegns hytter, som blir godt utstyrt for selvhushold. 

Raus støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB kjøpte Trantjern gård høsten 2020 og ga Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn i oppdrag å utvikle stedet.

Nå gir de ytterligere 4,5 millioner kroner til satsingen.

– Dette er helt fantastisk, og vi gleder oss stort til å ta fatt på neste kapittel i prosjektet. Det er komplekst å utvikle en eiendom som Trantjern gård. Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB vil gå til å jobbe med byggesøknad og søknad om andre nødvendige tillatelser som må på plass før vi kan gå i gang med selve byggeprosjektet. I tillegg skal vi utarbeide budsjett, se på muligheter for gjenbruk og ombruk av materialer, samt valg av kvaliteter på nye materialer og andre tekniske løsninger, sier de samstemte prosjektlederne.

Stort engasjement

Gjennom å investere i Trantjern gård, vil Sparebankstiftelsen DNB bidra til å skape møteplasser, styrke frivilligheten, ivareta kulturarv og å gi flere tilgang til attraktive friluftsområder.  

Engasjementet for det tradisjonsrike turmålet er stort. Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn involverer bredt og har hatt møter med Jevnaker kommune, Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal, Jevnaker Almenning, beitelagene i Nordmarka og andre interessenter i området. Det er også blitt hentet inn uttalelser fra Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

– Målet er at vi har en byggesøknad klar på nyåret og at Trantjern kan åpne som serveringsted vinteren 2025-2026, sier prosjektlederne.

Helt nytt: DNT-hyttene på Trantjern skal være ubetjente.