Lek og læring i naturen: Skiforeningens prosjekt får i dag 3500 skole-elever ut i Marka. Nå skal flere barn få være med. Her fra Lillomarka i juni 2023. Foto: Christine Amdam

Jubler over ni millioner til Skiforeningens skoleprosjekt 

Sparebankstiftelsen DNB gir ni millioner i støtte til «Friluftsglede». Målet er at 5000 barn i Osloskolen skal få være med ut i Marka.
Text: Christine Amdam
Published 4/16/2024

– Dette er helt fantastisk, og vi er veldig takknemlige. Friluftsglede er et prosjekt som vi er stolte av og har stor tro på. At vi nå får midler til å utvide prosjektet slik at enda flere barn får oppleve og lære om naturen er viktig, sier Håvard S. Abrahamsen, generalsekretær i Skiforeningen.  

Sparebankstiftelsen DNB gir ni millioner kroner i støtte over tre år.
  
– I dag er 3500 elever fra 46 skoler i Oslo med ut på tur i Marka høst, vinter og vår. Målet er at vi innen 2026 skal ha 5000 elever med på prosjektet, og at vi etter hvert kan invitere med alle 117 skoler i Oslo. Vi ønsker å gi barn like muligheter, sier Abrahamsen.

Læring og mestring 


Gjennom «Friluftsglede» får elevene være med ut på tur både i 3. og 4. klasse. De får oppleve Marka gjennom alle årstider. Gjennom læring, samarbeid og fysisk aktivitet, blir elevene kjent med naturen og får oppleve mestring. Ved å bli kjent med og glad i naturen, skal barna bli i stand til å bruke den og ta vare på den i fremtiden. 

– De skal få utforske og utfordre seg selv motorisk og bruke sansene aktivt. På sommeren lærer de for eksempel å spikke og hvordan man bruker kart og kompass. På vinteren får de blant annet opplæring på ski, forteller prosjektleder Cathrine Birkelid. 
 
Hun forteller at det pedagogiske rammeprogrammet og undervisningsmateriellet som gjennomføres på Friluftsglede, er i tråd med skolenes lærings- og kompetansemål. 

– Opplegget tar sikte på å sikre kvalitet og kompetanse for skolene. I 3. klasse er elevene sammen med lærerne sine ute én dag på høsten og én dag på våren, mens de i 4. Klasse er med ut både høst, vinter og vår. De er på de samme lokasjonene og møter de samme instruktørene, sier Birkelid.  

Dette er Friluftsglede

  • 3500 barn deltar i år
  • 46 skoler er påmeldt
  • I tillegg deltar mange barn med familiene sine på aktivitetsdager i helgene og på Skiforeningens ulike ferietilbud.
  • Tilbudet leveres fullfinansiert til skolene, takket støtte fra være gavegivere, stiftelser og det offentlige. 
  • Drøyt 40.000 barn har deltatt siden oppstarten i 2008

Gradvis oppskalering 

I dag er Friluftsglede lokalisert på Skullerudstua i Østmarka og ved Badedammen på Grorud i Lillomarka. Nærmere 50 instruktører er med. 

– Dette skal vi øke nå. Vi er allerede i gang med å finne en tredje lokasjon, og vi skal rekruttere flere instruktører. Vi skal sikre mangfold og god kompetanse, sier Birkelid. 
Frem til nå har prosjektet hatt fokus på skoler med en høy andel elever med minoritetsspråklig bakgrunn, samt mottaks-/alfabetiseringsklasser.  

– Nå er vi veldig glad for at vi kan få med oss alle skoler i Oslo. Vi skal oppskalere gradvis slik at vi sikrer kvalitet og kompetanse. Innen 2026 skal vi ha med oss 5000 elever fra Oslo-skolen. Men på enda lengre sikt ønsker jeg at vi får med oss alle skolene i Skiforeningens nedslagsfelt. 

Hun forteller at en så stor sum fra Sparebankstiftelsen DNB gir kvalitet og tyngde til prosjektet, og at det er sannsynlig at flere aktører da vil gi støtte. 

– Jeg ser derfor ikke på det som et umulig mål, avslutter Birkelid.  

Oppdagelser: Naturen har mye å by på. Foto: Christine Amdam

Naturen som læringsarena: Skiforeningens instruktører har lang erfaring og kompetanse. Foto: Christine Amdam

Affiliates