MVA-kompensasjon

En ordning for å fremme frivillig aktivitet.

Merverdiavgiftskompensasjon skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag.

Les mer om momskompensasjon på:

Regjeringen.no

Revisorforeningen.no

Affiliates