Barnas skiskole / Vanlige spørsmål og svar

Vanlige spørsmål og svar

Barnas Skiskole er godt i gang for sesongen. Det er fortsatt enkelte plasser ledig på noen kurs. Ta kontakt i dag.

Medlem? Husk rabatten din

  • Medlem sparer 465 kroner ved påmelding
  • Det er barnet som må være medlem
  • Oppgi barnets medlemsnummer ved påmelding

Hvordan fungerer påmeldingen?   

Foreldre som skal melde barna på helgekurs kunne gjøre dette fra 15/11. Medlemmer kan hvert år sikre seg plass før den ordinære påmeldingen åpner.

Det er noen ledige plasser på enkelte kurs, tak gjerne kontakt med oss!

Hvor mange instruktører der det?

Det er én instruktør pr. 8–10 barn. 

Hva med utstyr? 

Vi oppfordrer alle til å medbringe eget utstyr. Har du ikke utstyr, kan du eventuelt sjekke BUA, Finn.no, bekjente etc.  Barn som ikke har eget skiutstyr kan likevel låne av Skiforeningen (begrenset antall). NB. Dette gjelder ikke helgekursene.  

Hva er friplasser?

Barnas skiskole tilbyr friplasser til barn som kommer fra familier med varige økonomiske utfordringer. Friplassene finansieres av Barnas skifond og midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Skriftlig begrunnet søknad fra barnehagen/SFO/AKS eller foresatte sendes friplass@skiforeningen.no.

Hvordan tilrettelegger dere for funksjonsnedsettelser? 

Vi ønsker at alle skal kunne delta på skiskolen og tilrettelegger for barn med fysiske eller kognitive funksjonsnedsettelser. Barnet må ha med egen assistent som deltar på ski. Foresatte som har barn med behov for spesiell oppfølging, bes fylle ut eget skjema som er tilgjengelig på våre nettsider, skiforeningen.no/barnasskiskole. 

Kontakt oss gjerne!

Her kan dere søke friplass

Skiforeningen har en en del friplasser til disposisjon. Her finner du informasjon og kan søke. 

Søk her

Affiliates