Store Sandungen (over vannet)

Løypenr:

36

Lengde:

2,5 km

Standard preppetype:

Scooter

Sist preparert:

01.02.2024

Siste preppetype:

Scooter

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Vestmarka
Løype som prepareres når snø- og isforholdene er gode over Store Sandungen.

Fra løypekrysset ved nordenden av vannet (Djupedalsvika) går løypa først på maskinpreparert skogsbilvei sørøstover. Etter å ha passert under kraftledningene går løypa så ned på vannet (til høyre), og fortsetter så sørvestover. Etter ca. en kilometer på isen, ved Snarodden, kan du velge om du skal følge løypa vestover for ilandstigning der, eller om du skal fortsette rett frem mot Junkertangen.

Hvis du benytter deg av det første alternativet, kommer du til vannets vestligste punkt. Her er det et løypekryss på skogsbilveien, der det går tre løyper videre. Løype 1388 er det landfaste alternativet mellom nord- og sørvestenden av vannet, mens Løype 1245 går til venstre. Den følger skogsbilveien frem til løypekrysset ved Junkertangen. Du har også mulighet til å gå sørvestover til Myggheim (løype 29).

Hvis du derimot ender opp ved Junkertangen, kommer du inn på løype 412 og løype 30, som begge går til Solli gård. Fra dette løypekrysset går også løype 292 til Tveitersetra via Bergsåsen. Løype 1245 starter også fra dette løypekrysset.
En ettermiddagsskitur fra Solli

Foto: John Erik Lyche , 13.02.2006

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Furuholmen - Sandungen N 4,2 km 27.03.2024 Klassisk og fristil
Myggheim - Stormyra - Sandungen V 1,5 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Sandungen S - Sandungen V (på veien) 0,7 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 2,8 km 27.03.2024 Fristil
Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 3 km 06.04.2024 Klassisk og fristil

Furuholmen - Sandungen N

Lengde

4,2 km

Sist preparert

27.03.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Myggheim - Stormyra - Sandungen V

Lengde

1,5 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Sandungen S - Sandungen V (på veien)

Lengde

0,7 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting]

Lengde

2,8 km

Sist preparert

27.03.2024

Preppetype

Fristil

Gå til løype

Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S

Lengde

3 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Junkertangen 320 Generelt stedsnavn Vestmarka
Store Sandungen 319 Vann, tjern Vestmarka

Junkertangen

Moh

320 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Vestmarka

Gå til sted

Store Sandungen

Moh

319 m

Type

Vann, tjern

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere