Lund - Lønsjøen

Rutenr:

678

Lengde:

10,1 km

Område:

Totenåsen

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Denne sykkelruta går inn på Totenåsen fra Lund. Det er en variert rute, der du først sykler gjennom kulturlandskap, og senere skog. Du skal opp fra ca. 400 til vel 600 meters høyde.

Utgangspunktet er krysset mellom fylkesvei 244 (Kolbulinna) og Dystlinna. I starten er det svak stigning oppover Dystlinna, samtidig som du får stadig bedre utsikt tilbake mot Totens vidstrakte kulturlandskap. Ved "klyngetunet" på Dyste-gårdene står det igjen et steinalter etter en gammel middelalderkirke bygget på 1100-tallet, og revet i 1780-åra (alteret ses fra veien). Pilegrimsleden Oslo-Nidaros krysser også her.

Etter en liten nedoverbakke, krysser du en elv, og får Homla sag på høyre side. Nå er du knappe 2 kilometer fra start. Her tar du av mot høyre, opp Skjølåslinna. Det er skiltet Holtenga.

Nå skal du opp en bakke som er rundt 1,3 kilometer lang. På toppen befinner du deg vel 100 meter høyere enn da du startet. Veien deler seg her, og du fortsetter rett fram. Områdekart og informasjon om veiavgift passeres ved Skjølås, og nå tar du fatt på selve åsen.

Her flater terrenget ut og du fortsetter turen forbi Anderssvea til Hakksvea, passerer så en ferist og sykler inn i Toten allmenning Lodd nr 2. Det er kun korte oppstigninger, som Ottersvebakken og bakken opp til Vesternmyra, men ingen er spesielt lange. Selv om du sykler gjennom skog, oppleves landskapet som åpent, da skogen ikke står tett inntil veien.

På ganske flat vei kommer du etter hvert fram til Lønsjøen. Dvs. - du ser den bare så vidt gjennom skogen på venstre side. Lønsjøen er et langt og smalt vann, der mange har hytter.

I veikrysset ender vår rute, men fortsetter du rett fram, kommer du ned til Store Svartungen, Vesle Svartungen og Bjørtjenn (rute 679). Tar du til venstre, er du på vei mot Bergsjøen og Jenssætra (rute 680). Dette er også veien å velge dersom du er ute etter et fint sted å raste. Etter en drøy kilometer kommer du nemlig til et idyllisk sted med benker og bord - tett ved Lønsjøen.
Strake

Foto: Eivind Molde, 11.08.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Lund 391 Innfallsport (parkering) Totenåsen
Lønsjøen 596 Vann, tjern Totenåsen

Lund

Moh

391 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Totenåsen

Gå til sted

Lønsjøen

Moh

596 m

Type

Vann, tjern

Område

Totenåsen

Gå til sted

Samarbeidspartnere