Vindflosætra

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Totenåsen

Moh:

600
Vindflosætra ligger på Totenåsen i Østre Toten kommune, like ved grensa mot Hurdal. Setra er fra 1883, og var i drift fram til 1955. På det meste var det tre størhus og to fjøs her. Størhus tilhørte Flaterud, fjøs tilhørte Narumsødegården. To størhus og ett fjøs gikk med i en brann i 1930, så nå står det to bygninger igjen. Buskapen bestod av rundt sju kuer samt ungdyr fra Flaterud. Marie Flaterud var den siste som setret her. Melka ble brukt til å kinne smør, og å lage rømme, pultost og surost. Det ble også dyrket poteter og gulrøtter på setra. Fiske og tømmerhogst var også en vanlig aktivitet i områdene ved setra.

Seterhuset på Vindfloen er kanskje det mest autentiske seterhuset på Totenåsen. I 2012 ble det satt i gang et arbeid med å restaurere bygningen. Dette skjedde i regi av 2-ertura, en gruppe som på frivillig basis jobber med å ta vare på gamle stier og seterhus på åsen. Arbeidet ble ledet av Torbjørn Alm fra Kolbu. En dugnadsgjeng på til sammen 15 mennesker gjorde jobben med å oppgradere huset. Restaureringen ble fullført i 2015.

Blant annet er det lagt nytt tak, vegger og inngangsparti er utbedret, og pipa og peisen, som hadde rast ned, er murt opp igjen. Innvendig har det vært viktig å beholde den autentiske stilen, med jordgulv, kjøkken, bord, stoler og senger. Det har også vært viktig å beholde melkerommet i opprinnelig stil, med hyller for butter, spann og annet utstyr.
Seter ved Vindflomyrene

Foto: Nina Didriksen, 28.05.2021

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Vindflomyrene 590 Generelt stedsnavn Totenåsen
Vollumssætra 681 Stue, hytte (andre) Totenåsen
Flårudsætra 623 Nedlagt plass, seter, koie Hurdal - Feiring

Vindflomyrene

Moh

590 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Totenåsen

Gå til sted

Vollumssætra

Moh

681 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Totenåsen

Gå til sted

Flårudsætra

Moh

623 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Hurdal - Feiring

Gå til sted

Samarbeidspartnere