Vindflomyrene

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Totenåsen

Moh:

590

Vindflomyrene er et 3500 dekar stort naturreservat på grensen mellom kommunene Hurdal og Østre Toten. Her ble det sluppet to laster med våpen og ammunisjon fra England på ettervinteren 1945. Motstandsmenn fra gruppe 1432-4 i Kolbu tok imot flylastene, som kom 22. februar og 3. mars. Tidligere gikk det skiløype på Knutssætervegen langs østsiden av myrene, rett forbi slippstedet. Dette er en fin vei for syklister.

Sør og vest for Vindflomyrene går det en skogsbilvei som er en viktig forbindelsesvei for syklister på rundtur mellom Totenåsen, Hurdal og Hadeland. Også Totenåsstien, en sommersti mellom Totenvika ved Mjøsa og Lygna, går forbi her.

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Molstadbrenna 673 Topp, ås Totenåsen
Vindflosætra 600 Nedlagt plass, seter, koie Totenåsen
Flårudsætra 623 Nedlagt plass, seter, koie Hurdal - Feiring
Vollumssætra 681 Stue, hytte (andre) Totenåsen
Slippsted Vindflomyrene 595 Krigsminne Totenåsen

Molstadbrenna

Moh

673 m

Type

Topp, ås

Område

Totenåsen

Gå til sted

Vindflosætra

Moh

600 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Totenåsen

Gå til sted

Flårudsætra

Moh

623 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Hurdal - Feiring

Gå til sted

Vollumssætra

Moh

681 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Totenåsen

Gå til sted

Slippsted Vindflomyrene

Moh

595 m

Type

Krigsminne

Område

Totenåsen

Gå til sted

Samarbeidspartnere