Hvervenbukta - Hvitebjørn - Svartskog

Rutenr:

1039

Lengde:

7,4 km

Område:

Sørmarka

Type:

Utgangspunktet for denne sykkelruta er busstoppet/parkeringsplassen ved Hvervenbukta. Herfra sykler du sørover Ljansbrukveien, med badestrand og fjord på høyre side. Etter vel en kilometer tar du av fra Ljansbrukveien, svinger til høyre på Ingierstrandveien, krysser Gjersjøelva, og tar så til venstre igjen like etter.

Herfra og sørover kommer du til å befinne deg utenfor allfarvei en god stund. Etter å ha syklet innover et stykke, passerer du nedenfor et klatrefelt i den bratte fjellveggen på høyre side. Du kommer så inn på Hvitebjørnsveien, og nå kan det hende du må gire ned et par hakk.

Dette er et område med mye historie. Helt siden 1500-tallet har Gjersjøelva blitt utnyttet av Ljansbruket som kraftkilde til næringsaktiviteter. Det har vært fire oppgangssager her, den første nevnt allerede i 1529, to kornmøller, et kruttverk med kruttmølle og salpeterverk, høvleri og to elektrisitetsverk. På det meste arbeidet ca. 280 personer her.

På venstre side av veien ligger det en nedlagt kraftstasjon som ble bygget i 1915 på tuftene til en av de tidligere kornmøllene. Stasjonen leverte kraft til Ljansbruket fram til 1955. Den var i drift til 1962, da Oppegård kommune overtok ansvaret for strømleveransen til området. Det er fortsatt mange spor etter den omfattende aktiviteten her, som rester av demninger, brufundamenter, tømmerrenner og rørgater.

Du fortsetter i svinger oppover, og kommer etter hvert fram til Hvitebjørn. Mot slutten av middelalderen var 17 gårder i Oppegård sogn registrert som selvstendige bruk, og de er markert med svarte trekanter («tuntrær») i kommunevåpenet. Hvitebjørn gård er en av disse, og nevnes i et dokument allerede i 1529. Gården har hatt skiftende eiere opp gjennom årene, og har blant annet vært en del av Ljansgodset. Den har de senere år vært brukt som ridesenter.

Turen går videre sørover gjennom skogen på den gressbevokste Oldtidsveien. Nær Bjørnsrud tar du av fra den historiske veien, til venstre på nyere skogsbilvei under E18. Snart er du ved Sandvad (OBS - kjetting over veien), og kommer ut på Roald Amundsens vei. Tar du til venstre her, kommer du ned bakkene til Gjersjøen, og kan fortsette mot Kolbotn i rute 894.

Men vår rute går mot høyre, og nå er du tilbake på trafikkert vei igjen. I svak stigning sykler du innover gjennom kulturlandskapet på Svartskogplatået. Du krysser på bru over Mosseveien (E18) og er snart framme ved Østre Oppegård, som også er en av middelaldergårdene i Oppegård. Østre Oppegård tilhørte Ljansbruket og har husmannsplassen Leirskallen, ifølge en infotavle som er satt opp her av Oppegård kommune, Oppegård historielag og Gjersjøen rotaryklubb.

Vår rute ender like etter at gården er passert, i krysset mellom Roald Amundsens vei og Bekkenstenveien på Svartskog.

Tar du til høyre i dette krysset, kan du følge rute 895 i nordvestlig retning, ned til Bunnefjorden, og nordover forbi Ingierstrand til Hvervenbukta, der vår rute startet. Fortsetter du derimot rett fram, kommer du til Oppegård kirke, og kan evt. sykle videre til Svartskog kolonial og Uranienborg, som var polfarer Roald Amundsens hjem fra 1908 til 1928. Det ligger helt nede ved Bunnefjorden. Rute 910 går videre sørover i retning Sjødal gård, Kjærnes og Nesset. For å komme dit, holder du til venstre ved Oppegård kirke.
Rasten tar vi på Hvitebjørn gård
Foto: Per Sørhaug, 08.06.2010

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Svartskog - Sjødal - Kjærnes - Breivoll - Nesset 8,3 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Sørmarka
Kolbotn - Gjersjøen - Svartskog 6 km Offentlig vei Sørmarka
Svartskog - Ingierstrand - Hvervenbukta 8,2 km Offentlig vei Sørmarka
Hvervenbukta - Fiskevollbukta - Hauketo [Ljanselva miljøpark] 3,9 km Skogsbilvei/turvei Sørmarka

Svartskog - Sjødal - Kjærnes - Breivoll - Nesset

Lengde 8,3 km Område Sørmarka Type Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Kolbotn - Gjersjøen - Svartskog

Lengde 6 km Område Sørmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Svartskog - Ingierstrand - Hvervenbukta

Lengde 8,2 km Område Sørmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Hvervenbukta - Fiskevollbukta - Hauketo [Ljanselva miljøpark]

Lengde 3,9 km Område Sørmarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Hvervenbukta 17 Innfallsport (parkering) Sørmarka
Svartskog 120 Innfallsport (parkering) Sørmarka

Hvervenbukta

Moh

17 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Svartskog

Moh

120 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere