Gjersjøelva

Type:

Elv, bekk, foss

Område:

Sørmarka

Moh:

20
Gjersjøelva renner fra Gjersjøen og nordover ut i Bunnefjorden. Lengden er 2,6 km med et fall på 42 meter, og veksler mellom stilleflytende partier og dammer, og stryk og fosser. Øverst ligger Nydammen, så kommer Øvre Fall, deretter Langstrøm, og nederst Nedre Fall.

Helt siden 1500-tallet har elva blitt utnyttet av Ljansbruket som kraftkilde til næringsaktiviteter: Det har vært fire oppgangssager, den første nevnt allerede i 1529, to kornmøller, et kruttverk med kruttmølle og salpeterverk, høvleri og to elektrisitetsverk. På det meste arbeidet ca. 280 personer her.

Siden det ikke har vært utbygging langs elva, er det fortsatt mange spor etter denne aktiviteten, som rester av demninger, brofundamenter, tømmerrenner og rørgater. Det øvre elektrisitetsverket var i drift fra 1915 til 1962, og murhuset står fortsatt og huser nå et bilverksted.

Det er lagt til rette for turer langs elva med turstier og opplysningsskilt, og ved Nedre Fall er det rekonstruert en oppgangssag og en kvern drevet med kvernkall. På slutten av 1800-tallet kom lokomobiler i bruk som drivkraft for sager, og Ljansbruket hadde i alt 16 slike. En av dem står sør for oppgangssaga.
Gjersjøelva

Foto: Per Sørhaug, 29.10.2017

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Hvervenbukta 17 Innfallsport (parkering) Sørmarka
Gjersjøen 40 Vann, tjern Sørmarka
Hvitebjørn 85 Gårdsbruk Sørmarka

Hvervenbukta

Moh

17 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Gjersjøen

Moh

40 m

Type

Vann, tjern

Område

Sørmarka

Gå til sted

Hvitebjørn

Moh

85 m

Type

Gårdsbruk

Område

Sørmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere