Skjetten - Sagdalen

Rutenr:

986

Lengde:

1,7 km

Område:

Østmarka

Type:

Offentlig vei
Denne ruta, som i sin helhet går på gang-og sykkelvei, starter fra veikrysset Solvangen/Nordbyveien på Skjetten, og følger Nordbyveien sørover og oppover til møtet med Skjettenveien. Den fortsetter du på ned til veikrysset rett etter broen over Sagelva.

Her, nederst i Sagdalen, ender ruta, men du kan fortsette på rute 987 tilbake til Skjetten, men langs Nitelva. To andre alternativer er å sykle til Lørenskog stasjon (rute 971) eller ta rute 988 til Lillestrøm.
Overgang

Foto: Erik Unneberg, 06.08.2018

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sagdalen 115 Generelt stedsnavn Østmarka
Skjetten 122 Generelt stedsnavn Østmarka

Sagdalen

Moh

115 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Skjetten

Moh

122 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere