Skjetten - Sagdalen

Rutenr:

986

Lengde:

1,7 km

Område:

Østmarka

Type:

Denne ruta, som i sin helhet går på gang-og sykkelvei, starter fra veikrysset Solvangen/Nordbyveien på Skjetten, og følger Nordbyveien sørover og oppover til møtet med Skjettenveien. Den fortsetter du på ned til veikrysset rett etter broen over Sagelva.

Her, nederst i Sagdalen, ender ruta, men du kan fortsette på rute 987 tilbake til Skjetten, men langs Nitelva. To andre alternativer er å sykle til Lørenskog stasjon (rute 971) eller ta rute 988 til Lillestrøm.
Overgang til ny rute

Foto: Erik Unneberg, 06.08.2018

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Lillestrøm - Skjetten 4,2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Skjetten - Nitelva - Sagdalen 2,6 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Østmarka
Lillestrøm - Sagdalen 2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Lørenskog - Fjellhamar - Strømmen - Sagdalen 5,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Østmarka

Lillestrøm - Skjetten

Lengde

4,2 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Skjetten - Nitelva - Sagdalen

Lengde

2,6 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Lillestrøm - Sagdalen

Lengde

2 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Lørenskog - Fjellhamar - Strømmen - Sagdalen

Lengde

5,9 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sagdalen 115 Generelt stedsnavn Østmarka
Skjetten 122 Generelt stedsnavn Østmarka

Sagdalen

Moh

115 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Skjetten

Moh

122 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere