Lørenskog - Fjellhamar - Strømmen - Sagdalen

Rutenr:

971

Lengde:

5,9 km

Område:

Østmarka

Type:

Dette er en relativt flat rute som går i variert terreng. Starten er ved Lørenskog stasjon, rett ved grensen til Oslo. Fra stasjonen sykler du østover på gang- og sykkelvei, før du svinger til venstre, og deretter til høyre. Da kommer du inn på Haneborgveien etter å ha benyttet passasjen under toglinjen.

Når du kommer til Fjellhamar stasjon, sykler du på ny under skinnegangen, og fortsetter deretter på Fjellhamarveien, der det er gang- og sykkelvei du kan benytte. Rett etter at du har syklet over broen over Fjellhamarelva, dreier du skarpt til venstre, inn på en grusvei som tar deg gjennom Fjellhamardammen miljøpark, en liten "oase" ved denne delen av Fjellhamarelva. Du sykler over Dambrua, som ble bygget i 1993, og får Gundersenvika på høyre hånd. Den er oppkalt etter en mann som hadde en båt fortøyd til en furu nedenfor huset der han bodde. Båten lånte han ut til de som ville ro på elva. Ryktet sier at Gundersen gikk igjen i huset han bodde, etter sin død.

Snart er du ved Fjellhamarveien igjen, og svinger da til venstre. Også her er det gang- og sykkelvei. Rett ved skiltet som markerer skillet mellom Lørenskog og Skedsmo, tar du til høyre, og sykler dermed på grusveien langs Sagelva, som Fjellhamarelva heter på skedsmosiden. Hvis du vil ta en pause, kan du sette deg på en av benkene som står på denne strekningen.

Ved Stasjonsveien sykler du opp en liten bakke og deretter til venstre, før du svinger til høyre og inn på Sagbruksveien. Den følger du til du på ny krysser Sagelva, men du forlater veien rett etterpå ved å benytte turveien ned gjennom Sagdalen. Denne strekningen er en perle, med godt grusdekke og vakkert miljø langs elva, rett ved bebyggelsen. Det er flere fossefall her, og ved et av dem (etter at du har syklet under toglinjen) finner du Strømmensaga, der Sagelvas venner har etablert en fin rasteplass og restaurert et gammelt sagbruk. Det tjener som et levende museum i dette området, som tidligere ble kalt Gisledalen. Nå er det imidlertid Sagdalen som er det gjeldende navnet.

Vår rute ender der grusveien kommer inn på Strømsveien. Herfra har du tre muligheter for videre sykling: Rute 986 til Skjetten, rute 988 til Lillestrøm eller rute 987. Den går også til Skjetten, men langs Nitelva.
Idyllisk langs Sagelva
Foto: Erik Unneberg, 26.07.2018

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Lillestrøm - Sagdalen 2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Skjetten - Sagdalen 1,7 km Offentlig vei Østmarka
Skjetten - Nitelva - Sagdalen 2,6 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Østmarka
Tangerud - Lørenskog 1,7 km Offentlig vei Lillomarka og Gjelleråsen

Lillestrøm - Sagdalen

Lengde 2 km Område Romeriksåsene - Nannestad Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Skjetten - Sagdalen

Lengde 1,7 km Område Østmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Skjetten - Nitelva - Sagdalen

Lengde 2,6 km Område Østmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Tangerud - Lørenskog

Lengde 1,7 km Område Lillomarka og Gjelleråsen Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Lørenskog 160 Innfallsport (parkering) Østmarka
Sagdalen 115 Generelt stedsnavn Østmarka
Strømmen 182 Innfallsport (parkering) Lillomarka og Gjelleråsen

Lørenskog

Moh

160 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Sagdalen

Moh

115 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Strømmen

Moh

182 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Samarbeidspartnere