Skjetten - Nitelva - Sagdalen

Rutenr:

987

Lengde:

2,6 km

Område:

Østmarka

Type:

Ruta starter fra veikrysset Solvangen/Nordbyveien på Skjetten, og går først inn på Solvangen og gjennom boligområdet der. På fin turvei sykler du så ned til Nitelva.

Idet du møter Skjærvaveien svinger du til venstre, og fortsetter gjennom det fascinerende våtmarksområdet langs elva. Snart kommer du inn på Skjærvaveien igjen, og den holder du deg på til du er fremme ved veikrysset ved Sagelva, nederst i Sagdalen. Her ender ruta, men du kan fortsette på rute 986 tilbake til Skjetten, på gang- og sykkelvei. To andre alternativer er å sykle til Lørenskog stasjon (rute 971) eller ta rute 988 til Lillestrøm.
Stille stund ved Nitelva
Foto: Erik Unneberg, 21.07.2011

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Skjetten - Sagdalen 1,7 km Offentlig vei Østmarka
Lørenskog - Fjellhamar - Strømmen - Sagdalen 5,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Østmarka
Lillestrøm - Sagdalen 2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Lillestrøm - Skjetten 4,2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad

Skjetten - Sagdalen

Lengde 1,7 km Område Østmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Lørenskog - Fjellhamar - Strømmen - Sagdalen

Lengde 5,9 km Område Østmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Lillestrøm - Sagdalen

Lengde 2 km Område Romeriksåsene - Nannestad Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Lillestrøm - Skjetten

Lengde 4,2 km Område Romeriksåsene - Nannestad Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Sagdalen 115 Generelt stedsnavn Østmarka
Skjetten 122 Generelt stedsnavn Østmarka

Sagdalen

Moh

115 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Skjetten

Moh

122 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere