Ørfiske

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka syd

Moh:

337
Ørfiske er et av de vann som opprinnelig rant til Nitelva, men som ble snudd/overført til Maridalsvannet for å sikre Oslo tilstrekkelig med vann.

Høsten 1999 og våren 2000 ble det utført omfattende utbedringsarbeider på Ørfiskedammen. På luftsiden ble dammen forsterket med en fylling på opp til fem meter i bredden nederst. Damkronen ble avrettet og utvidet inntil fire meter i bredden. På damkronen ble det nærmest vannet lagt en rekke med høye steinblokker.

Adkomstveien nedenfor dammen ble flyttet 8-10 meter bort fra dammen i en lengde av ca. 100 meter. Men dette er ikke første gangen veier ved Ørfiske blir flyttet.

Ørfiskedammen, slik vi kjenner den i dag, ble påbegynt i 1908, etter at det først ble laget en tunnel fra Ørfiske til Elmedalen, slik at vannet kunne renne ned til Movatn og videre til Maridalsvannet. Denne tunnelen ble påbegynt høsten 1899, og er 1270 meter lang. Søndre Ørfiskevann ble etter hvert nedtappet, og en ny tunnel ble påbegynt for at nordre Ørfiskevann skulle kunne tømmes. Dette anlegget er 209 meter langt, men bare 69 meter av det er lagt i tunnel.

Greveveien fra Hakadal Verk til Hammeren i Maridalen gikk opprinnelig mellom de to Ørfiske-vannene, men ble lagt om vest og nord for Nordre Ørfiskevann.
Måne over Ørfiske
Foto: Erik Unneberg, 13.03.2006

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Movatn - Ørfiske 2,9 km Skogsbilvei/turvei Lillomarka og Gjelleråsen
Ørfiske - Hakadal 8,2 km Skogsbilvei/turvei Nordmarka syd
Sørlitangen - Ørfiske 2,4 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Nordmarka syd

Movatn - Ørfiske

Lengde 2,9 km Område Lillomarka og Gjelleråsen Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Ørfiske - Hakadal

Lengde 8,2 km Område Nordmarka syd Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Sørlitangen - Ørfiske

Lengde 2,4 km Område Nordmarka syd Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Elmedalen 358 Generelt stedsnavn Nordmarka syd
Greveveien 380 Vei Nordmarka syd
Fredrikstad 348 Markaplass Nordmarka syd
Ørfiske gård 352 Markaplass Nordmarka syd
Varingskollen 546 Topp, ås Nordmarka syd

Elmedalen

Moh

358 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Greveveien

Moh

380 m

Type

Vei

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Fredrikstad

Moh

348 m

Type

Markaplass

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Ørfiske gård

Moh

352 m

Type

Markaplass

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Varingskollen

Moh

546 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Samarbeidspartnere