Elmedalen

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Nordmarka syd

Moh:

358
Et stykke nord for Movatn i retning Ørfiske ligger Elmedalen. Gjennom denne trange dalen mellom Lørenskoghøgda og Laskerudåsen går bomveien mellom Movatn og Hakadal Verk.
Denne veien som kalles Greveveien blir brøytet om vinteren.
Nederst i Elmedalen går denne veien litt oppe i åssiden, men nede i dalbunnen finner vi spor etter den opprinnelige Greveveien som grev Wedel Jarlsberg anla mellom Hammeren i Maridalen og Hakadal Verk på begynnelsen av 1800-tallet.
Her finner vi også utløpet av vanntunnelen som ble bygget i sammenheng med at vannet fra Ørfiske ble overført til Maridalsvannet på begynnelsen av 1900-tallet.
Trolsk stemning ved tunnelutløpet i Elmedalen

Foto: Anne-Marit og Øyvind Bondkall , 29.09.2003

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Movatn 273 Innfallsport Lillomarka og Gjelleråsen
Ørfiske 337 Vann, tjern Nordmarka syd
Greveveien 380 Vei Nordmarka syd
Laskerud 332 Markaplass Nordmarka syd

Movatn

Moh

273 m

Type

Innfallsport

Område

Lillomarka og Gjelleråsen

Gå til sted

Ørfiske

Moh

337 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Greveveien

Moh

380 m

Type

Vei

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Laskerud

Moh

332 m

Type

Markaplass

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Samarbeidspartnere