Kløfta - Svestad - Hasle - Nesodden kirke

Rutenr:

653

Lengde:

8,6 km

Område:

Nesoddmarka

Type:

Veikrysset ved Kløfta er startsted for denne sykkelruta. Her møtes ruter fra Fagerstrand (rute 646), Havsjødalen (rute 647), Tussekrysset (rute 648) og Garder (rute 649).

Ruta du tar fatt på er variert, og vi kan dele den i tre. Først sykler du på en middels trafikkert vei midt inne på Nesoddlandet, så på en stille og rolig bygdevei, mens du forflytter deg mot nordøst, ned til østsiden av Nesodden - og så til slutt nordover på fylkesveien, hovedveien på den siden av halvøya.

Første etappe går nordover på Midtveien, til Svestad. Det er svak stigning gjennom Svestaddalen. Ved gården Svestad fortsetter Midtveien videre til Granerud og Fjell (rute 645). Her ved gården skal du ta til høyre, inn på Fundingrudveien.

Dermed er du over i andre etappe, og fra ca. 120 meters høyde ved Svestad, skal du nå ned til rundt 80 meter over havet ved fylkesveien. Denne delen av ruta går på gruslagt vei (2012). Her er det liten trafikk, så dette er en førsteklasses sykkelvei.

Etter å ha syklet gjennom et område med skog, kommer du ned bakken til Fundingrud, og er dermed inne i det kulturlandskapet som preger denne delen av ruta. Du passerer Gulstad og flere andre gårder på vei nedover, og er snart framme ved Hasle.

Nå kommer du inn på fylkesvei 156. Her går rute 650 sørover til Garder, og det går vei ned til Blylaget, helt nede ved Bunnefjorden. Der starter Kyststien på Nesodden (rute 654). Men du tar til venstre her, og setter dermed kursen mot nord. Denne siste delen av ruta kan du sykle på gang- og sykkelvei.

Ved Jaer skole går det vei ned til Bomansvik brygge. Men du sykler videre fram til krysset mellom fylkesveien og Kirkeveien, like ved Nesodden kirke. Fra Kirkekrysset fortsetter rute 642 på hovedveien til Berger. Rute 655 går på Kyststien til Fjordvangen og Hellviktangen, mens veien til venstre fører inn på midtre del av Nesodden igjen - rute 643 til Fjell.
Nesodden kirke
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 28.06.2012

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Nesodden kirke - Fjordvangen - Hellviktangen [Kyststien] 6,4 km Offentlig vei og trillesti/løypetrasé Nesoddmarka
Havsjødalen - Kløfta 7,4 km Offentlig vei Nesoddmarka
Garder - Kløfta 5,3 km Offentlig vei Nesoddmarka
Garder - Blylaget - Nesodden kirke [Kyststien] 7,9 km Offentlig vei og trillesti/løypetrasé Nesoddmarka

Nesodden kirke - Fjordvangen - Hellviktangen [Kyststien]

Lengde 6,4 km Område Nesoddmarka Type Offentlig vei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Havsjødalen - Kløfta

Lengde 7,4 km Område Nesoddmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Garder - Kløfta

Lengde 5,3 km Område Nesoddmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Garder - Blylaget - Nesodden kirke [Kyststien]

Lengde 7,9 km Område Nesoddmarka Type Offentlig vei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Kløfta 109 Gårdsbruk Nesoddmarka
Nesodden kirke 90 Kapell, kirke Nesoddmarka

Kløfta

Moh

109 m

Type

Gårdsbruk

Område

Nesoddmarka

Gå til sted

Nesodden kirke

Moh

90 m

Type

Kapell, kirke

Område

Nesoddmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere