Torgesetra

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

497
Nedlagt seter i Hole kommune, 1,3 km sørvest for Kleivstua (i luftlinje). Opprinnelig var det to setre på vollen. Den ene la ned driften i begynnelsen av 1920-årene, mens den andre holdt det gående til rundt 1950. Torgesetra (lokal uttale "Tørjesetra"), eller Torget ("Tørje") som den også kaltes, var eid av Bjørke gård i Steinsfjerdingen. Ifølge Hole Historielag kommer navnet av at bøndene på vinterføre kjørte tjære, mel og malt hit opp, varer som trolig skulle selges videre til borgerne i Christiania.
Solgløtt på Torgesetra

Foto: Erik Unneberg, 18.09.2007

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Torgetjern 504 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Bønnerudtjern 445 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Torgeseterhøgda 509 Topp, ås Krokskogen - Hole
Kleivstua 379 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Bureheim 426 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole

Torgetjern

Moh

504 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bønnerudtjern

Moh

445 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Torgeseterhøgda

Moh

509 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kleivstua

Moh

379 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bureheim

Moh

426 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere