Torgeseterhøgda

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

509
Høydedrag rett nordvest for Stormyrtjernet, på nordsiden av skiløypen.
På ski over Torgeseterhøgda
Foto: Erik Unneberg, 21.12.2011

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Kleivstua 379 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Torgetjern 504 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Bønnerudtjern 445 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Bureheim 426 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Stormyrtjern 494 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Kleivstua

Moh

379 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Torgetjern

Moh

504 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bønnerudtjern

Moh

445 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bureheim

Moh

426 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stormyrtjern

Moh

494 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere