Bønnerudtjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

445
Tjern mellom Kleivstua og Retthelltjern. Grenadertraséen mellom Kleivstua og Løvlia går over tjernet. I likhet med flere andre tjern i området ble også Bønnerudtjern i tidligere tider demmet opp for å gi vann til en mølle i Kleivbekken. Steindemningen kan sees i dag.
Bønnerudtjern
Foto: Odd Tore Saugerud , 17.09.2012

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Kleivstua 379 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Retthelltjern 437 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Torgetjern 504 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Torgeseterhøgda 509 Topp, ås Krokskogen - Hole

Kleivstua

Moh

379 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Retthelltjern

Moh

437 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Torgetjern

Moh

504 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Torgeseterhøgda

Moh

509 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere