Øskjevallsbrenna

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

538
Høydedrag i Hole kommune, vest for Øskjevallseter og øst for Kongeveien. Foreslått vernet av Naturvernforbundet (2009). Her er det variert skog, også gammelskog. Myrområder er det også her.

Tidligere stod det et tårn på toppen, men det raste ned i 2009. Utsikten er derfor ikke den beste, også fordi toppområdet er blitt ganske tilvokst etter hvert.
Alternativt fremkomstmiddel

Foto: Nina Didriksen, 03.02.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Øskjevallseter 470 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Attogframtjern 501 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Stormyrtjern 494 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Torgetjern 504 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Bruløkka 435 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Øskjevallseter

Moh

470 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Attogframtjern

Moh

501 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stormyrtjern

Moh

494 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Torgetjern

Moh

504 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bruløkka

Moh

435 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere