Damtjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

385
Vann 2 km nordnordvest for Sollihøgda i Hole kommune. Vannet het tidligere Svarttjern, men ble demmet opp for å skaffe vann til saga ved Gorrmyr (Gørrmyr, nå Myra) ved Fv285 og skiftet da etter hvert navn. Demningen ble utbedret og hevet i forbindelse med at Svenskeveien ble anlagt 1916-18. Mulige rester etter en eldre dam finnes syd for den nåværende.

Scooterløypa Sollihøgda-Høgåsen-Finneflakseter krysser vannet. Svenskeveien (blåmerket) går langs vestsiden av vannet.
En nydelig opparbeidet vei
Foto: Odd Tore Saugerud , 11.10.2010

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Høgåsen 454 Topp, ås Krokskogen - Hole
Høymyr 365 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Høgåsen

Moh

454 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Høymyr

Moh

365 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere