Høgåsen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

454
Høydedrag på løypen mellom Sollihøgda og Finneflakseter. Utsiktspunkt. Ligger i Hole kommune.
Langt vest på Krokskogen
Foto: Erik Unneberg, 30.12.2009

Samarbeidspartnere