Bronsealdergravrøysa

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

510
I bronsealderen (1800 - 500 f. Kr.) ble de første store og rike gravrøysene bygget her i landet. De ble lagt slik at høvdingen som lå der ,kunne ha vid utsikt over området han styrte, og at gravrøysa var godt synlig fra dette området. Bronsealdergravrøysa på den ytterste åsryggen ved Krokskogstupet var et godt eksempel på dette.

Nå er røysa åpnet og røvet, og i sentrum av den vokser det grantrær. Det har også vokst opp trær som hindrer utsikt fra og mot selve røysa, men litt syd for denne er det nær fri sikt mot en sektor fra sydøst til nordvest. Ringerike og Tyrifjorden ligger da for dine føtter, og i horisonten er både Gausta, Norefjell og Vassfarfjellene synlige på en klar dag.

Et svakt tråkk leder fra den nordvestlige delen av Søndre Muggerudmyra til røysa, men det er vanskelig å finne fra myra. Et annet alternativ er beskrevet i markanyttartikkelen «Steinsøylene Gygra og Pipestein, og spor etter gammel kultur», se https://www.skiforeningen.no/marka/nytt/?id=1982.
Bronsealdergravrøysa ved Krokskogstupet

Foto: Odd Tore Saugerud , 28.09.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Skardtjern 462 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Pipesteinen 406 Topp, ås Krokskogen - Hole

Skardtjern

Moh

462 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Pipesteinen

Moh

406 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere