Pipesteinen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

406
Pipesteinen har av noen også blitt kalt for Gygersteinen, og har derfor blitt forvekslet med Gygra lenger sør. Den står i et skar i Krokskogstupet, lokalt kalt Pipeskaret, omtrent rett vest for Fiskebekkhøgda, og er den høyeste og mest alpine av steinsøylene under Krokskogstupet. Holehistorikeren Peter Lyse anslo høyden til 15-20 meter. Den ble besteget og vardsatt av Kåre Haug, primus motor i Kjentmannsmerket, den 1. mai 1993.

I Pipeskaret står det også andre steinsøyler, som delvis har rast ned. Den mosegrodde, storsteinete ura i bunnen av skaret har løse steiner og hull som er skjult under mosen. Dette, sammen med skrenter, gjør det tid- og konsentrasjonskrevende å ta seg frem der nede.

Fra blåstien går det et utydelig tråkk fra omtrent 100 meter etter der blåstien og skiløypa skiller lag etter Lårviktjern. Tråkket fører til kanten av sydstupet mot Pipeskaret der kjentmannsposten i sin tid lå, og er sporadisk merket med mørkegrønn maling. Derfra er det flott utsikt over skaret og over Ringerike. Det er også mulig å komme ned i skaret fra nord ved å krabbe ned en svært bratt skråning med en blanding av jord, stein, røtter og mose. Anbefales ikke i vått vær, sikringstau med lengde 25 meter vil redusere risikoen for å bli og å falle.

Pipesteinen kan også nås nedenfra fra Grønndokka. Bratt og ulendt, så overgang til mosegrodd grov ur. Fra noen steder nede i lia står Pipesteinen opp som en skorstein i Pipeskaret, men for det meste er den ikke synlig.
Pipesteinen, i 2015 uten toppvarde: sett fra steinsøylen øst for den

Foto: Odd Tore Saugerud , 09.07.2015

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Bronsealdergravrøysa 510 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Bronsealdergravrøysa

Moh

510 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere