Bjørum sag

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

95
Nedlagt sagbruk ved Isielven nederst i Kjaglidalen. Her ble elven demmet opp da sagbruket ble bygget i 1855. Tømmer fra Krokskogen og Isidalen ble fløtet ned elven. Etter krigen ble en del av tømmeret fraktet med tømmerbil fra Bjørum til Follum ved Hønefoss. Den gangen hadde ikke tømmerbilen kran, så stokkene måttes lempes på plass manuelt. Sagen har hatt mange eiere frem til driften ble innstilt i 1964. Damkonstruksjonene står fortsatt, men bygningene ser snart ut til å være jevnet med jorden (2008).

Bjørum sag er med sin beliggenhet nederst i Kjaglidalen en fin innfallsport til Krokskogen sommerstid. Det er en liten parkeringsplass med plass til åtte til ti biler her, nesten rett under E16. Det går blåmerket rute på skogsbilveien på vestsiden av Isielva herfra.
Stille før fossen

Foto: Odd Tore Saugerud , 30.08.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Isielva 165 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Kjaglidalen 140 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Skoglund 225 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Skui 76 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Nypefoss 90 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Isielva

Moh

165 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kjaglidalen

Moh

140 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Skoglund

Moh

225 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Skui

Moh

76 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Nypefoss

Moh

90 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Bjørum sag - Skoglund 2,9 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Skui - Bjørum sag 2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Vestmarka
Bjørum sag - Kjaglidalen 3,3 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Bjørum sag - Skoglund

Lengde

2,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Skui - Bjørum sag

Lengde

2 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Bjørum sag - Kjaglidalen

Lengde

3,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen