Nypefoss

Type:

Elv, bekk, foss

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

90
Nypefoss er en omlag 10 meter høy foss i Rustanelva. Fossen starter under Nypefoss bru på gamle E16 og går i sving i et dypt juv. Den er ikke synlig fra bil selv om man nærmest kjører over den.

Rustanelva følger E16 østover nesten fra Sollihøgda. Den er en typisk flomelv, som mesteparten av året er mer som en bekk. Fossen har derfor ikke blitt utnyttet. Nypefoss bru er velkjent fra felttoget 1940, da IR 6 forsvarte dalen her, sprengte brua, og forsinket tyskernes fremmarsj med et meget viktig døgn. Nåværende bru er fra 1940, men er kraftig modifisert etterpå.
Stua på stupet ved Nypefoss
Foto: Odd Tore Saugerud , 30.08.2011

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Bjørum sag 95 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Kjaglidalen 140 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Isielva 165 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Bjørum sag

Moh

95 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kjaglidalen

Moh

140 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Isielva

Moh

165 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere