Bærumskollen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

592
Bærumskollen ligger i det sydvestre hjørnet av Søndre Heggelivann. Siden den ifølge kartet ligger i Ringerike kommune, har navnet neppe noe med Bærum kommune å gjøre. Dette er den sydligste av kollene langs vestsiden av Søndre Heggelivann. De mer kjente Kustein og Kjerringhøgda er de to andre. Fra toppunktet er det temmelig fin utsikt mot vannet. Rundt selve toppunktet er det en rekke mer og mindre bevokste småkoller med til dels bratte smådaler mellom. Fra enkelte av disse er det fin utsikt i andre retninger enn fra toppunktet.

Det sydvestre hjørnet av Bærumskollen er bratt, med fullt av stup og skrenter. Her er det neppe tilrådelig å gå ned, og i beste fall vanskelig å gå opp. Heller ikke ellers er det stier eller tråkk opp på kollen, så man må gå skauleis.

Ved foten av kollen er det tett og myrlendt løv- og granskog med hufs og skrenter. Etter hvert går det over til åpen og lettgått furuskog, selv om det fortsatt er bratte partier. Det lønner seg å følge stien langs Søndre Heggelivann til terrenget vest for stien flater noe ut, før Nordre Bærumsvika, om man kommer fra syd. På vestsiden er Bærumskollen slakere.

Under Bærumskollen går drikkevannstunnelen fra Søndre Heggelivann til Trehørningen. Både tunnelinnslaget og damkontrollbua er godt synlige fra stien langs Søndre Heggelivann.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Bråtalandet 493 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Søndre Heggelivann 488 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Huskeputten 535 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Mørkreiåsen 574 Topp, ås Krokskogen - Hole

Bråtalandet

Moh

493 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Søndre Heggelivann

Moh

488 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Huskeputten

Moh

535 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Mørkreiåsen

Moh

574 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere