Mørkreiåsen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

574
Ås på kommunegrensen mellom Hole og Ringerike. Dette er det høyeste punktet i Hole.

"Mørkrei" er et ku-navn, og det er derfor rimelig å anta at åsen har navn etter en ku.

Mange trær gjør at det er begrenset utsikt fra toppen, men både Gyrihaugen og litt av Søndre Heggelivann er synlige derfra.
Et glimt av Søndre Heggelivann

Foto: Erik Unneberg, 05.10.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kryssbystupmyra 454 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Bærumskollen 592 Topp, ås Krokskogen - Hole

Kryssbystupmyra

Moh

454 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bærumskollen

Moh

592 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere