Bråtalandet

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

493
Område på sørsiden av Søndre Heggelivann. Her ligger det blant annet en skogsarbeiderkoie på en tange. Koia ble i flere år leid av familien Heim, som stilte koia til rådighet på Skiforeningens måneskinnsturer.
Måneskinnstur 2001 - i stallen 3

Foto: Petter Heim, 11.03.2001

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Nordre Heggelivann 500 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Søndre Heggelivann 488 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Heggelia 520 Skiforeningsstue Krokskogen - Hole
Gagnumseter 515 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Gråseterveien 245 Vei Krokskogen - Hole

Nordre Heggelivann

Moh

500 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Søndre Heggelivann

Moh

488 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Heggelia

Moh

520 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Gagnumseter

Moh

515 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Gråseterveien

Moh

245 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere