Otertjernsåsene

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

534
Ås n/v i Oslo kommune, nær grensen mot Ringerike. Åsen har to topper. Den nordre er 534 m.o.h., mens den søndre er 531 m.o.h. Det er 400 meter i luftlinje mellom toppene. Kraftlinjen går over den nordre toppen.
Ørnevarden på Otertjernsåsen
Foto: Erik Unneberg, 30.08.2008

Samarbeidspartnere