Langlia - Kveldrostjern

Løypenr:

1119

Lengde:

2,3 km

Standard preppetype:

Klassisk og fristil

Sist preparert:

28.03.2024

Siste preppetype:

Klassisk og fristil

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole

Denne løypa er en del av Grenaderløypa, og starter i løypekrysset rett øst for Langlia. Her møtes løype 1606 fra Kringla og løype 963 fra Vesle Sandungen.

Første del av løypa går i lett terreng sørøstover langs Langlivannet. Etter 0,7 kilometer stiger den så opp mot løypekrysset ved Kveldrostjern, løypas endepunkt.

Herfra går løype 494 til høyre mot Smedmyra, mens løype 1266 går til venstre mot Knappa. Hvis du velger å fortsette rett frem - i Grenaderløypa - kommer du til Fyllingen (løype 1265).

Men hvorfor dette spesielle navnet Grenaderløypa? For det første - "grenader" (uttales med trykk på siste stavelse) er betegnelsen på en soldat som er vervet. Og vi skal tilbake i historien, til svenskekongen Karl XII og et av hans mange forsøk på å sette den norske hovedhæren ut av spill.

27. mars 1716 gjennomførte en ukjent skiløper den bragd å ta seg fram den ni mil lange veien fra Hakedal Verk i Hakadal til Gjellebekk Skanse i Lier. Han brakte med seg et budskap fra forpakteren på Hakedal Verk, Søren Løchstør, til den norske øverstkommanderende, general Lützow, om at "ca. tusen svenske dragoner var på vei mot Drammen med den hensikt å angripe de norske troppene i ryggen".

Til minne om denne innsatsen arrangeres hvert år Grenaderløpet fra Hakedal Verk til Asker.

Kveldroshøgda

Foto: Tom Stensaker, 29.01.2008

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Kringla - Langlia 1 km 28.03.2024 Klassisk og fristil
Kveldrostjern - Knappa 1,1 km 28.03.2024 Klassisk og fristil
Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 3,1 km 17.03.2024 Scooter
Smedmyra - Kveldrostjern 1,8 km 18.02.2024 Scooter
Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 1,8 km 18.02.2024 Scooter

Kringla - Langlia

Lengde

1 km

Sist preparert

28.03.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Kveldrostjern - Knappa

Lengde

1,1 km

Sist preparert

28.03.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård

Lengde

3,1 km

Sist preparert

17.03.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Smedmyra - Kveldrostjern

Lengde

1,8 km

Sist preparert

18.02.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia

Lengde

1,8 km

Sist preparert

18.02.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kveldrostjern 403 Vann, tjern Nordmarka nord
Langlia 320 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Kveldrostjern

Moh

403 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Langlia

Moh

320 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere