Hoho

Type:

Krigsminne

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

400
Milorg hadde mange tilholdssteder på Krokskogen under 2. verdenskrig. Gruppe 14242 Hole brukte Hoho som stabscelle en periode. Gruppesjefen vekket sine karer om morgenen med å si «hoho», derav navnet.

Selve hytta er i dag en viktig del av Hjemmestyrkemuseet på Norderhov gamle prestegård. Men rester av fundamentet og en liten kjeller på 90x70 cm er synlig, etter at tømmervegger med tak og innhold ble flyttet til museet omkring 1965. Minnesmerket er satt inn i fjellet ca. to meter nordøst for der østre langvegg stod.

Stedet ble valgt fordi det skulle være vanskelig å finne. Vi anbefaler denne veien for å finne frem dit: Fra Sørsetraveien går det en stikkvei sørover mot Djupedalen som også skiløypa følger. Etter ca. 400 meter stopper veien på en snuplass. Følg skiløypa og et kraftig traktorspor 350 meter til stor sten med varde og stake. Kryss bekken og gå rett opp til midt i lia (ca. 60 meter).

Vis respekt for stedet - ikke fjern noe - selv ikke gamle hermetikkbokser.
På rett vei til Hoho
Foto: Erik Unneberg, 21.10.2005

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Sørsetraveien 385 Vei Krokskogen - Hole

Sørsetraveien

Moh

385 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere