Haugbrua - Steinsjøen

Rutenr:

699

Lengde:

6,7 km

Område:

Hurdal - Feiring

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Haugbrua ligger der vegen fra Hurdal skisenter munner ut i vegen nordover i Hurdal, og der Steinsjøelva renner ut i Hurdalselva.

Ruta byr på en del bratte motbakker. Etter å ha passert Hurdal skisenter, slutter asfaltvegen og en kommer over på privat skogsbilveg (betalingsbom for den som kjører bil).

Ruta slutter i krysset sør for Steinsjøen (i venstresving nederst i en lang bakke), men vegen fortsetter videre over til Torsætra i Østre Toten (rute 573). Tar du til høyre i krysset, inn på en smalere veg, kan du komme sørover Minneåsen i rute 571 til Holtjennet. Rute 748 går et stykke i samme retning, men tar av mot Almelihaugen - litt nedenfor Almelia.
Smart

Foto: Thore Knudsen, 03.08.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Haugbrua 210 Generelt stedsnavn Hurdal - Feiring
Steinsjøen 434 Vann, tjern Hurdal - Feiring

Haugbrua

Moh

210 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hurdal - Feiring

Gå til sted

Steinsjøen

Moh

434 m

Type

Vann, tjern

Område

Hurdal - Feiring

Gå til sted

Samarbeidspartnere