Holtjennet - Steinsjøen

Rutenr:

571

Lengde:

5 km

Område:

Hurdal - Feiring

Type:

Sykkelruta starter i vegkrysset ved Holtjennet og fortsetter nordover på Tisjøvegen. Etter et par hundre meter har en Holtjennet på høyre hånd. I nordenden av tjernet går det en merket sti østover. Dette er Høgdevegen, en gammel ferdselsveg mellom Hurdal og Feiring. Rute 937 følger denne traseen til Melbyhøgda. Rute 738 går i samme retning, men tar av mot Almelihaugen ved Almelia.

Men vi følger skogsbilvegen, og det går lett videre nedover mot Røtjennet. Ved bekken som renner ut av tjernet ser en brua der skiløypa Røtjennet - Steinsjøen går. Vi følger bilvegen, og kommer nord for tjernet til et vegkryss. Tar vi til venstre, kommer vi etter 5-600 meter til Steinsjøvegen og rute 699 som går ned til Haugbrua.

Vi skal imidlertid rett fram og skimter snart Vangentjern til høyre. I bergveggen på andre sida har Haraldvangen et tilbud om klatring og rappellering.

500 meter videre framover går det av en skogsbilveg til Almelia øverst i Feiring (rute 748 til Almelihaugen). Vi fortsetter rett fram, forbi Klevtjennet og fram til bilvegen ved Steinsjøen. Rute 573 går nordover på Totenåsen, forbi Hersjøen til Torsætra.
Sommerdag ved Holtjennet

Foto: Thore Knudsen, 21.07.2012

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Holtjennet - Tisjøvegen - Nordre Morttjennet 2,3 km Skogsbilvei/turvei Hurdal - Feiring
Holtjennet - Almelihaugen 4,1 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hurdal - Feiring
Almelihaugen - Steinsjøen 3,6 km Skogsbilvei/turvei Hurdal - Feiring
Melbyhøgda - Brurbakken - Holtjennet [Høgdevegen] 2,5 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hurdal - Feiring

Holtjennet - Tisjøvegen - Nordre Morttjennet

Lengde

2,3 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Holtjennet - Almelihaugen

Lengde

4,1 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Almelihaugen - Steinsjøen

Lengde

3,6 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Melbyhøgda - Brurbakken - Holtjennet [Høgdevegen]

Lengde

2,5 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Holtjennet 444 Vann, tjern Hurdal - Feiring
Steinsjøen 434 Vann, tjern Hurdal - Feiring

Holtjennet

Moh

444 m

Type

Vann, tjern

Område

Hurdal - Feiring

Gå til sted

Steinsjøen

Moh

434 m

Type

Vann, tjern

Område

Hurdal - Feiring

Gå til sted

Samarbeidspartnere