Haugbrua - Rognlivegskillet

Rutenr:

698

Lengde:

4,3 km

Område:

Hurdal - Feiring

Type:

Ruta går gjennom kulturlandskapet i nordre del av Hurdal. Den følger hovedvegen, Høversjøvegen, og Hurdalselva nordover fra Haugbrua. Ruta stiger svakt opp til Rognlivegskillet.

Etter 7-800 meter kommer en til den største gården i Hurdal, Flaen gård, på ene sida av vegen og en av de største arbeidsplassene i bygda, Flaen Sag og Høvleri, på andre sida. En snau kilometer videre ligger ei gammel mølle mellom vegen og elva. I dammen er det mulighet for et bad for den som måtte ønske det.

Vel en kilometer videre kommer en til Erikstellet. Her er det en liten tettbebyggelse, i sin tid både med skole og to butikker. 3-400 meter før en er framme ved Rognlivegskillet, passerer en over Holtebrua.

Ved Rognlivegskillet ligger gjør hovedvegen en sving, mens Rognlivegen går rett fram, oppover forbi Rognlia. Skal en videre mot Torsætra, følger en Rognlivegen (rute 689), skal en mot Høversjøen og Jenssætra, følger en hovedvegen videre (rute 682). Der er det forbindelse til Vesterås og Lønsjøen.

Alternativ rute om Garsjøroa og Hurdal Bygdetun: Når en kommer sørfra: Vel 2 kilometer fra Haugbrua ligger en rød låve helt ut i vegen. Rett nord for låven tar Garsjøvegen av til høyre. Herfra er det omtrent 1,3 kilometer ganske bratt veg opp til Hurdal Bygdetun. Fra Bygdetunet kan en fortsette Garsjøvegen videre. Pass på å svinge til venstre i krysset som ligger omtrent på vegens høyeste punkt. Herfra går det så bratt nedover til Høversjøvegen og Holtebrua.
Smart sykkelløsning

Foto: Thore Knudsen, 03.08.2012

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Hurdal torg - Haugbrua 3,5 km Offentlig vei Hurdal - Feiring
Haugbrua - Steinsjøen 6,7 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hurdal - Feiring
Torsætra - Rognlivegskillet 10,4 km Skogsbilvei/turvei Totenåsen
Rognlivegskillet - Høversjøen - Jenssætra 11,7 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hurdal - Feiring

Hurdal torg - Haugbrua

Lengde

3,5 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Haugbrua - Steinsjøen

Lengde

6,7 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Torsætra - Rognlivegskillet

Lengde

10,4 km

Område

Totenåsen

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Rognlivegskillet - Høversjøen - Jenssætra

Lengde

11,7 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Haugbrua 210 Generelt stedsnavn Hurdal - Feiring
Rognlia 395 Gårdsbruk Hurdal - Feiring

Haugbrua

Moh

210 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hurdal - Feiring

Gå til sted

Rognlia

Moh

395 m

Type

Gårdsbruk

Område

Hurdal - Feiring

Gå til sted

Samarbeidspartnere