Langtur på Øståsen

Utsikt mot Randsjøen fra Hvalebykampen

Foto: Morten Møst, 24.07.2006

Turinformasjon

Lengde:

52,1 km

Område:

Hadelandsåsene

Gradering:

Krevende

Beskrivelse

Øståsen er et fint område å sykle i. Her er det fine grusveger, store skogsområder - men også utsikt - og idylliske vann der det er fint å raste. Vinterstid har området et stort løypenett å by på. Åsen ligger øst for Viggadalen på Hadeland, der riksveg 4 går.

Utgangspunktet for denne turen er Lygna, et kjent stoppested langs riksvegen, og et populært startsted for turer året rundt. Fra Lygnasæter Hotell sykler vi først til den store parkeringsplassen der skiløypene starter. Her holder vi til venstre, og sykler forbi en bom. Vi har campingen på høgre side og følger skiltingen til Lygna hyttegrender. I andre kryss etter parkeringsplassen tar vi til høgre. Dermed kommer vi inn i hyttefeltet.

Vi sykler rett fram gjennom feltet, og ned en bakke. Her tar vi til venstre, og stifter bekjentskap med turens første trillesti. Mot Lygnalia sykler vi delvis med treplanker som underlag, og delvis sykler vi i skiløypetraseen, som veksler mellom grus og jord som underlag. I Lygnalia er et stort hytteområde under utbygging. Vi krysser elva Skjerva, og er så vidt innom en skogsbilveg, før vi tar ned til venstre på godt opparbeidet grusveg. Her er det flott utsikt over åsene og ned mot Viggadalen.

Etter å ha syklet i nedoverbakke på størstedelen av turen så langt, får vi motbakker å bryne oss på når vi kommer ned til Badstuvegen og tar til venstre. Herfra følger vi vegen opp til Svera. Vi har Svera nede til høgre, og kommer fram til bommen i vegkrysset øst for vatnet. Her tar vi til høgre.

Nå skal vi sykle strake vegen sørover til Skjerva, før vi så setter kursen mot nordøst, og kommer mer inn på åsen. Etter Sagvollen og Risbakken vender vi tilbake til dette krysset.

Vi sykler ned til badeplassen ved Svera, holder til venstre og følger skogsbilvegen i retning Ullvildsdalen. Om vinteren går den populære Gjøvik-Oslo-løypa her. I Ullvildsdalen holder vi til høgre, og tar så til venstre, sørover fra Randsjøen. På veg mot Skjerva passerer vi Breidtjernet og Gullentjern. Ved Breidtjernet ruver Svartbråtåberget i vest og Kapperalen i øst.

Vi følger dalen nedover mot Skjerva, og tar til venstre. Her var det butikk fram til 1960-åra. Vi er ved turens sørligste og laveste punkt, og tar til venstre, langs nordsida av Skjervavatnet, fram til Skjervetråkket. Her er det et stort hytteområde. Det er også veldig fint å raste her.

Som før nevnt, skal vi videre mot nordøst, og Sagvollen er neste mål. Vi følger skogsbilvegen nordover langs Våja, passerer et par småbruk, og Løkensætra, i nordenden av vatnet. Vi svinger så østover og krysser høgspentlinja. Videre sykler vi nordover fra vatnet, og nå går det oppover. I neste kryss holder vi til venstre. Vi får snart Kalven på høgre side, og kommer så fram til Sagvollen, som ligger fint til ved vestenden av Vassbråa. Her er det mange som har satt opp hytte.

I krysset her tar vi til høgre, sykler inn til Bustvolden, og svinger av mot venstre, rett nordover Ognillavegen, forbi Ognilla og fram til Risbakken. Herfra skal vi rett vestover, så vi fortsetter rett fram i i krysset, opp bakken, og tar oss vestover på sørsida av Malsjøen, forbi Fjellstadhytta og fram til krysset ved Svera. Dermed er vi på kjente trakter, og kan følge samme veg som vi kom - tilbake til Lygna.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Lygna Badstuvegen 3,7 km
Badstuvegen (Skjerva) - Svera Badstuvegen Svera 5 km
Svera - Ullvildsdalen Svera Ullvildsdalen 4 km
Ullvildsdalen - Skardbrennvegen - Skjerva Ullvildsdalen Skjerva 12 km
Skjerva - Sagvollen Skjerva Sagvollen 9,9 km
Risbakken - Sagvollen Sagvollen Risbakken 4,4 km
Svera - Risbakken Risbakken Svera 4,4 km
Badstuvegen (Skjerva) - Svera Svera Badstuvegen 5 km
Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Badstuvegen Lygna 3,7 km

Lygna - Lygnalia - Badstuvegen

Fra

Lygna

Til

Badstuvegen

Lengde

3,7 km

Gå til rute

Badstuvegen (Skjerva) - Svera

Fra

Badstuvegen

Til

Svera

Lengde

5 km

Gå til rute

Svera - Ullvildsdalen

Fra

Svera

Til

Ullvildsdalen

Lengde

4 km

Gå til rute

Ullvildsdalen - Skardbrennvegen - Skjerva

Fra

Ullvildsdalen

Til

Skjerva

Lengde

12 km

Gå til rute

Skjerva - Sagvollen

Fra

Skjerva

Til

Sagvollen

Lengde

9,9 km

Gå til rute

Risbakken - Sagvollen

Fra

Sagvollen

Til

Risbakken

Lengde

4,4 km

Gå til rute

Svera - Risbakken

Fra

Risbakken

Til

Svera

Lengde

4,4 km

Gå til rute

Badstuvegen (Skjerva) - Svera

Fra

Svera

Til

Badstuvegen

Lengde

5 km

Gå til rute

Lygna - Lygnalia - Badstuvegen

Fra

Badstuvegen

Til

Lygna

Lengde

3,7 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere